News

Bernhard Brommer
„Spętane chwile“

Wiersze


Przekład: Edward Białek, Justyna Kubocz,
Karolina Król i in.

Poezje współczesnego poety i prozaika
niemieckiego, który urodził się w 1954 r. w Zabrzu na
Górnym Śląsku, a w 1971 r. wyemigrował do
Republiki Federalnej Niemiec. Bezpośrednio i szczerze,
w sposób zwięzły i przejrzysty Brommer pisze o codzienności
i sprawach ważnych dla każdego człowieka.